Tuesday, September 13, 2011

Indrek Tali & Triine-Anette Täks

Echoes of the Universe, 2011
charcoal on wall, sound in headphones, dimensions variable

/

Universumi kõlad, 2011
süsi seinal, heli kõrvaklappides

Views from Y Gallery, Tartu. /
Näitusevaated Y galeriist Tartus.

The Echoes of the Universe

This is the right time to write about the early Universe. Of the explosion which disrupts the whole development up to the present. Of the Universe which explosion creates a new understanding of the world.

It is relatively important to be able to describe how the Universe was looking like at the end of its first second, first minute or the first year. Surely, we are not absolutely sure about everything but it is exciting that we can talk about these things with certain confidence at present times.


Primitivism

First, there was the Explosion. Not the way we know exsplosions on the Earth, which starts from a specific point and expands, occupying more and more surrounding air... but the Explosion, which happens everywhere at the same time, filling the whole space already at the beginning, where each sound, creating the room, or movement, indicates to the next and at the same time flies away from all the previous ones. So the Explosion, which hurls the sounds around the room is, in the beginning, irregular and unreal. When to be very quietly and close the whole world on your eyelids, you can hear single associations, which give the room the rituality and reverence needed.
The whole room could mean endless birth of new sounds or a piercing flash, which closes as a line, like a sphere`s surface. At that is not important if the room is ultimate or infinite.


Project "Echoes of the Universe"

The wish to understand the development of "Echoes of the Universe" from the past till the beginning is irresistable. Again and again it is impossible not to look back at the beginning of the idea of "Echoes of the Universe". This is returning the beginning, to understand what are the aims and goals.
To see the goal of our journey more clarely, it is purposeful to start with the summary of the beginning of "Echoes of the Universe" , from the moment, when the Explosion brought us together.
On the first exhibition in Y Gallery, in Tartu we confined with a fleeting presentation. In pART gallery in Põltsamaa we explained the personnel of the "Echoes of the Universe" and joined the line with the sound.
Personnel: Indrek Tali, Marko Nõmmik, Triine-Anette Täks, whom some own an academic degree in their respective fields. The combined efforts of Tallinn and Tartu.

/


Universumi kõlad

Just praegu on õige aeg kirjutada varajasest Universumist. Plahvatusest, mis paiskab segi kogu senise arengu. Universumist, mille Plahvatus sünnitab uue arusaamise maailmast.

Väga oluline on suuta kirjeldada, kuidas nägi Universum välja esimese sekundi, esimese minuti või esimese aasta lõpul. Tõsi, me ei ole kõiges absoluutselt kindlad, aga on erutav, et me praegu üldse suudame neist asjust teatud kindlusega kõnelda.


Primitivism

Alguses oli Plahvatus. Mitte selline meile tuttav maapealne plahvatus, mis algab kindlast keskmest ja levib, võttes enda alla üha rohkem ümbritsevat õhku... Vaid Plahvatus, mis toimub kõikjal korraga, täites juba algul kogu ruumi, kus iga ruumi loov heli või liigutus viitab järgmisele ja samas lendab eemale kõikidest eelnevatest. Seega Plavatus, mis paiskab helisid laiali kogu ruumi ulatuses on alguses ebakorrapärane ja hoomamatu. Kui olla väga vaikselt ja sulgeda kogu maailm oma silmalaugudele on aga kuulda üksikuid kooslusi, mis annavad ruumile vajaliku rituaalsuse ja aukartuse.
Kogu ruum võib selles kontekstis tähendada lõputut uute helide sündimist või ühte läbilõikavat sähvatust, mis sulgub joonena nagu sfääri pind. Seejuures pole tähtis, kas ruum on lõplik või lõputu.


Projekt „Universumi kõlad“

Soov mõista „Universumi kõlade“ arengut minevikust kuni tema alguseni on vastupandamatu. Ikka ja jälle on vältimatu tagasipöördumine „Universumi kõlade“ tekkimise idee juurde. See on tagasipöördumine algusesse, et mõista, mis on tuleviku sihid ja eesmärgid.
Nägemaks meie teekonna eesmärki selgemalt, on otstarbekas alustada kokkuvõttega „Universumi kõlade“ tekkeloost, hetkest, mil Plahvatus meid kokku tõi.
Esimesel näitusel Y Galeriis, Tartus piirdusime põgusa tutvustamisega, pART galeriis Põltsamaal selgitasime „Universumi kõlade“ koosseisu ja ühendasime joone heliga.
Kooslus: Indrek Tali, Marko Nõmmik, Triine-Anette Täks, kellest ühed omavad või omandavad lähitulevikus kunstilist ja teised muusikalist kõrgharidust. Tartu ja Tallinn on ühendutud muusikaliselt eksperimendiks.

Kokku moodustame kooskõlalise pildi, mida edasikõlisemise õndsuses saab juba detalisemalt vaadelda. Selleks paistab sobivat käsitlus, kus me vaatleme end paisuvas, jahenevas ja arenevas Universumis.

No comments:

Post a Comment