Tuesday, September 13, 2011

Lembe Ruben. Exercises for a blue pencil / Harjutused sinisele pliiatsile

Exercises for a blue pencil, 2011
Colour pencil on paper, 21 x 29,7 cm each, iron nails

There are two kinds of images - strawberry landscapes and line scrabbles.

/

Harjutused sinisele pliiatsile, 2011
Värvipliiats paberil, 21 x 29,7 cm

Pilte on kahte sorti - maasikamaastikud ja joonega kritseldused.


Usual is special

Every person has scribbled something absent-minded on the paper-margin and afterwards wondered, how original is the world what has been visualized by this scribble. Automatic drawing opens up and the unconscious takes the floor, when a person stays in his / her natural mood - thoughts are currently dispersed or dealt with something else, therefore hand could follow the spontaneity.
A pencil line on a paper is the most usual and available medium of depiction, but at the same time honest and special. A figure appearing from the unconscious is the specific criteria of truth. According to the psychoanalyst Jacques Lacan, the unconscious is the discourse of the Other. This Other (Id) or so-called inner voice speaks to us in its own language. As the Other has something to say, it does it anyway. Surprisingly, its words are often wiser than our logical constructions.
It seems to be a phenomenon that makes in a creator the wonderful feeling of satisfaction, which you want to feel again and again. Many artists of the different branches have said that their text, notes, imagination are as given by someone else. It seemed to them that their work was not their own, but rather mediated. Even lots of science discoveries are done in the moment, when the human mind would have been not focused on the work. In the case of ingenious thinking, there is often no need for the analyzing glance.
Your pencil is a frequency-catching antenna. Having this, you gain the ability to foretell future, like many artists have depicted the future events, to cast unconscious desires of your soul into visual form, setting yourself free from them through the psychotherapeutic ways. To learn about yourself and even to create the reality. An artist with such creative state is comparable with a shaman and the knowledge about the world´s essence will become clear in an inner dialogue with the subconscious.

/

Harilik on eriline

Iga inimene on hajameelselt kritseldanud paberinurgale ja imestanud pärast, kui omalaadne maailm tema käe läbi on visuaalseks saanud. Automaatne joonistus pääseb valla ja alateadvus saab sõna, kui inimene on oma loomulikus meeleseisundis – mõtted on parasjagu hajutatud või teadvus tegeleb millegi muuga, nii et käsi võiks alluda näiliselt spontaansusele.
Pliiatsijoon paberil - see kõige harilikum ja kättesaadavaim kujutamise viis on kõige ausam ja erilisem. Alateadvusest ilmunud kujund on omamoodi tõe kriteerium. Psühhoanalüütiku Jacques Lacani järgi on mitteteadvus Teise kõne. See Teine (Id) või nn. sisemine hääl räägib meiega omas keeles. Sel Teisel, kui ta juba kõneleb, on ju ometi midagi öelda. Ja tihti on see üllatuslikult palju targem, kui meie loogilised mõttekonstruktsioonid.
See justkui iseenesest fenomen ongi kõige sõnuseletamatum loomingu müsteerium, mis tekitab loojas imelise rahulolutunde, mida ta ikka ja jälle tunda tahaks. Paljud erinevate alade loojad on öelnud, et nende kirjutatud tekst, helikeel, kujund jne. oleks nagu neile ette antud. Seda justkui polekski loonud nad ise, vaid on ainult vahendajad. Isegi paljud teaduse avastused on tekkinud momendil, mil leiutaja teadvus ei ole keskendunud või tegeleb millegi muuga. Geniaalsete asjade puhul ei ole mõistuslikku, analüüsivat pilku tihti vaja.
Pliiats on antenn, mis juskui püüab sagedusi. Selle abil on võimalik ennustada tulevikku (paljud loojad on kujutanud tulevikusündmusi) ja saada teada minevikusündmustest, valada visuaalsesse vormi hinge teadvustamata tungid ja seeläbi neist teraapiliselt vabaneda, iseenda sisemaailma tundma õppida ja saada lahendused probleemidele, isegi luua reaalsust. Sellises loomisseisundis on looja võrreldav šamaaniga, läbi suhtluse alateadvusega antakse talle teada maailma olemusest.


Bio

Lembe Ruben (born in 1974) lives and works in Tallinn. She has graduated from the Estonian Academy of Arts graphic arts department. Then she got Master of Arts degree in fine arts. The technique of her works is graphic art and drawing. Her grotesque figures are mostly with minimalistic lines. In graphic arts she expresses herself in handmade techniques: relief print, copper etching and dry-point.
Ruben has participated exhibitions in Estonia, Denmark, Germany, Japan, Finland, Sweden, Russia, Czech, Latvia and Lithuania. She obtained Wiiralt prize of young artist in 2011. Her works can be found in state art museums of Estonia and Denmark.
She has taught graphic arts, drawing and composition at the Estonian Academy of Arts and different hobby groups; designed and illustrated books and magazines; dealt with animation and stage decoration.
http://lemberuben.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment